Bli medlem i Swedish Addicks!

Vill du också stödja Charltons svenska supporterklubb? Vår supporterverksamhet är den ena av Charltons två officiella supporterklubbar utanför Storbritannien, den andra finns i Australien. Swedish Addicks är en ideell förening som gör sitt bästa för att stödja Charlton och kunskapen om klubben. Majoriteten av medlemsavgifterna går till sponsring, främst spelartröjor, samt nödvändiga utgifter för att bekosta hemsidan.

Kostnaden är 200:-/år per person och 300:-/år för familjer. Vi arbetar successivt för att utveckla klubbverksamheten, för närvarande anordnar vi resor till någon av Charltons matcher en gång per säsong.

Vill du vara med och stödja arbetet för att öka kunskapen om Charlton i Sverige/Skandinavien och samtidigt få möjligheten att komma i kontakt med likasinnade runt om i regionen? Fyll i formuläret nedan och sätt in pengarna på Handelsbanken, kontonummer 6129 - 721 762 778. Vänligen kontrollera hur kontonumret skall anges då bankerna har olika rutiner för hur andra bankers kontonummer skall skrivas.
*** OBS! Glöm inte att skriva ditt namn i meddelandefältet så att vi vet vem pengarna kommer ifrån. ***

Det går också bra att Swisha medlemsavgiften till 070-669 86 48, glöm inte skriva vem avgiften kommer ifrån, OBS nytt mobilnummer from 2024-01-01.

För betalningar från utlandet kan även följande information behövas. Ange att beloppet som skall överföras, skall vara i svenska kronor, 200:-/300:-.

IBAN SE28 6000 0000 0007 2176 2778
BIC   Nationellt bankid:HANDSESS

For payments from abroad, the following information may also be needed. Enter that the amount to be transferred, must be in Swedish kronor, SEK 200/SEK 300.

IBAN   SE20 6000 0000 0007 2176 2778
BIC      HANDSESS


  • Om annat än Sverige

Integritetspolicy

Information vi samlar in
I samband med att du ansöker om medlemskap, anordnande av event eller på annat sätt kontaktar oss samlar vi in nödvändiga uppgifter för att kunna kontakta dig.
Varför behöver vi dessa uppgifter?
Ändamålet med den personuppgiftsbehandling som Swedish Addicks utför är att tillhandahålla och utföra våra tjänster gentemot dig som medlem.

 

Ändamål med behandlingen Laglig grund för behandlingen
För hantering av medlemskap och utskick av nyhetsbrev Berättigat intresse
För utskick av erbjudanden Berättigat intresse
För att kunna hantera ditt eventuella deltagande i event Berättigat intresse
För att kunna hantera eventuella intresseanmälningar Berättigat intresse

 

 Berättigat intresse innebär att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse. Utan dina uppgifter kan vi inte kontakta dig, boka in dig på eventet eller tillgodose dig den information du är berättigad som medlem.

Delning av personuppgifter
Swedish Addicks säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar naturligtvis inte ut dina personuppgifter till vem som helst. Det kan dock uppstå fall där vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra medlemmar eller i samband med event dela dina uppgifter till annat företag för att slutföra bokningar/beställningar.

Behandling av dina personuppgifter
Swedish Addicks behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. Om fall skulle uppstå där personuppgifter kommer till vår kännedom att personuppgifter kan komma att behandlas utanför EU/EES kommer vi först informera dig om att så kommer att ske. Vi kan i sådana fall inte säkerställa att dessa leverantörer lever upp till samma säkerhets- och skyddsnivå som tillämpas i EU/EES men kommer att göra vårt yttersta för att så ändå sker.

Lagring av personuppgifter
Dina personuppgifter lagras av Swedish Addicks så länge det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Swedish Addicks gallrar inte registrerade personuppgifter regelbundet men sparar endast inaktuella uppgifter för klubbens statistik kopplat till medlemsskap. Swedish Addicks vidtar också löpande rimliga åtgärder för att hålla de aktuella personuppgifterna som behandlas uppdaterade och korrekta.

Dina rättigheter
Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade. Du frånsäger dig i så fall alla möjligheter att bli kontaktad och få del av information som berör klubbens verksamhet.

Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktig information om dig själv korrigerad.

Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära ut dina uppgifter en gång per år utan kostnad. Kontakta swedishaddicks@gmail.com om du har frågor eller om du vill använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter.

Om du har klagomål
Om du har klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till Datainspektionen. Datainspektionen är den tillsynsmyndighet i Sverige som ansvarar för uppföljning och tillsyn av oss och andra bolag som hanterar personuppgifter på den svenska marknaden.

Undantag
Notera att ovan endast gäller dina kontakter direkt med Swedish Addicks i dina kontakter via hemsidan, mail, sms etc. Vad gäller andra sociala nätverk som till exempel Facebook gäller det företagets regler avseende personuppgiftsbehandling.